Inleiding

Een goede inleiding schrijven voor enquête: zo doe je dat

Het is handig vooraf instructies te geven over het onderzoek. Maak ook duidelijk hoe lang het onderzoek zal duren. De respondent kan dan zelf een keuze mee te maken mee te doen. Neem de precieze tekst van de inleiding van de enquête ook op in het uiteindelijke onderzoek (of in de scriptie die je schrijft). Dit kan als bijlage.

Een introductie: het belangrijkste onderdeel voor dat de enquête begonnen is

Nog voordat de enquête begonnen is, maakt de respondent al kennis met een belangrijk onderdeel van het onderzoek: de introductie of de inleiding. Begin een enquête altijd met een duidelijke inleiding. Daarmee bedoelen we dat het voor de respondent duidelijk wordt wat het doel is van het onderzoek en wat er van de respondent gevraagd wordt.

Heldere taal gebruiken

Bij een enquête is het belangrijk in de introductie heldere taal te gebruiken. Leg op een heldere manier uit waarom het onderzoek wordt uitgevoerd, wat er van de respondent verwacht wordt en hoeveel tijd het zal kosten de vragenlijst in te vullen. Een introductie hoeft helemaal niet zo lang te zijn: een paar zinnen is voldoende. Kies voor ongeveer drie of vier zinnen, of voor enkele korte alinea’s. Maak er geen heel boekwerk van: dat ontmoedigt de respondent om de vragen in te vullen.

Vermeld de naam van de onderzoeker

In de introductie of de inleiding is het belangrijk een aantal gegevens te vermelden:

Allereerst vermeldt de onderzoeker zijn of haar naam of de naam van het bedrijf of organisatie die de onderzoeker vertegenwoordigt. Studenten schrijven hier aan welke opleiding ze verbonden zijn, op welke faculteit en op welke universiteit of hogeschool. Ook vermeldt de student wie de contactpersoon van de opleiding is (vaak de docent of professor).

Het doel van de enquête

Het tweede dat wordt vermeld, is een cruciale zaak: het doel van de enquête. Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? Waarom is het voor de onderzoeker zo belangrijk dat de respondent de tijd neemt het onderzoek in te vullen? Maak duidelijk wat de enquêteur probeert uit te zoeken. Het blijkt dat de bereidheid het formulier in te vullen groter is, als duidelijk wordt gemaakt dat dit onderzoek van groot belang is. Logisch: mensen willen graag het gevoel hebben dat ze aan iets belangrijks hebben bijgedragen.

Meer over de reacties

Vertel wat er gebeurt met de reacties: hoe worden ze opgeslagen, en hoe lang? En hoe maakt iedere reactie afzonderlijk van elkaar verschil? Kortom: waarom moet de respondent echt meedoen?

De privacy van respondenten

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevens (AVG) is het belangrijk dat er ook rekening wordt gehouden met de privacy. Leg dus uit dat het onderzoek anoniem zal worden uitgevoerd en dat de enquêteur vertrouwelijk zal omgaan met de ingevulde gegevens. Vraag niet om een naam, adresgegevens en dergelijke gegevens. Wel kan er gevraagd worden om het opleidingsniveau, de leeftijd of andere relevante zaken voor het onderzoek. Als een vraag niet direct belangrijk is voor het onderzoek, laat deze dan achterwege.

Eventueel kunnen onderzoekers en organisaties een link vermelden naar een instemmingsverklaring. Ook is het belangrijk dat respondenten het privacybeleid lezen en accepteren.

Mogelijke instructies

Geef eventueel ook relevante instructies: hoe moet dit onderzoek worden beantwoord? Hoe werkt een schaal? Onderzoekers kunnen dit al vooraf aangeven, maar dat hoeft niet. Soms is het beter de instructies per vraag te geven. Dan is meteen duidelijk wat er van de respondent verwacht wordt en hoe de vraag gesteld wordt.

Een voorbeeld van een goede introductie

Wanneer een onderzoek op zoek is naar feedback van respondenten, moet duidelijk worden wat met het onderzoek bereikt moet worden. Geef aan dat de respondent gewaardeerd wordt: deze persoon neemt immers de tijd om antwoord te geven op de vragen.

Een voorbeeld van een goede introductie kan zijn:

We doen onderzoek naar de ervaringen met enquêtes. We willen graag weten hoe u vragen het liefst gepresenteerd krijgt en welke soorten vragen geliefd zijn onder het publiek. Op deze manier kunnen we verbeteringen aanbrengen in de manier waarop enquêtes worden gehouden. Dit is belangrijk om onderzoeken beter vorm te geven. De enquête kost maar vijf minuten van uw tijd, maar u maakt een groot verschil. De antwoorden zijn volledig anoniem.

U kunt de enquête slechts een keer invullen, maar u kunt de antwoorden wel naderhand wijzigen. Dit kan tot de enquête wordt gesloten op 20 december 2020. De vragen die zijn gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.

Hebt u een vraag over de enquête? Stuur dan een e-mail naar Onderzoeker [at] Organisatie.net.

We stellen uw inbreng zeer op prijs.

Een korte inleiding met een hypothetisch scenario

Soms helpt het een voorbeeld te geven aan respondenten. Denk bijvoorbeeld aan een hypothetisch scenario. Een voorbeeld: een onderzoeker wil onderzoek doen naar de manier waarop vrouwen trouwjurken kopen. Helaas lukt het niet om aanstaande bruiden te vinden. Daarom besluit de onderzoeker aan getrouwde vrouwen te vragen hoe zij een trouwjurk hebben gekocht. Dit kan dan een introductie zijn:

[Naam van de organisatie] is een beginnende onderneming, die graag meer wil weten over de manier waarop vrouwen trouwjurken kopen. Hoe heeft u destijds uw trouwjurk gekocht? Wat vond u fijn aan de manier waarop u de trouwjurk hebt gevonden? Denk even terug aan het verleden en probeer daarna deze enquête vanuit die gedachte in te vullen.